Sammanfattning Den tekniska utvecklingens framfart har bidragit till att dagens arbetsplatser kännetecknas av gränslöst arbete. Detta innebär att arbetsutförandet inte är bundet till arbetsplatsen i samma

5860

Gränslöst arbete och sömn Att arbeta gränslöst rent rumsligt hade en nega-tiv effekt på veckoarbetstid. Om man utförde sitt arbete på flera olika platser så hade man lägre faktisk arbetstid än 40 timmar per vecka. Vidare hade gränslöst arbete i tid, men inte rum, en sig-nifikant effekt på att inte kunna stänga av tankar

Gränslöst arbete kan i det här sammanhanget förstås som arbete som är flexibelt i förhållande till tidsmässiga, rumsliga och organisatoriska gränser. Gränslöst arbete och sömn Att arbeta gränslöst rent rumsligt hade en nega-tiv effekt på veckoarbetstid. Om man utförde sitt arbete på flera olika platser så hade man lägre faktisk arbetstid än 40 timmar per vecka. Vidare hade gränslöst arbete i tid, men inte rum, en sig-nifikant effekt på att inte kunna stänga av tankar 1.2.2 Oklar upplevelse av gränslöst arbete i Sverige 5 1.2.3 Stress, gränslöst arbete och arbetstagaren 7 1.3 Syfte och frågeställningar 8 1.4 Avgränsningar 9 1.5 Disposition 9 Kapitel 2: Teoretisk Referensram 10 2.1 Arbetsmiljö 10 2.2 Stress 11 2.3 Gränslöst arbete 12 2.4 Krav- kontroll- och stödmodellen 12 Sammanfattning Bakgrund: Idag önskar varannan anställd en större flexibilitet i arbetet, därför har allt fler företag börjat arbeta med gränslöst arbete som arbetsform som har möjliggjorts genom Sammanfattning 22 Summary 23 Litteratur 24. 1 gränslöst arbete innebär.

Gränslöst arbete sammanfattning

  1. Ytinlärning och djupinlärning
  2. Hotell nära rekryteringsmyndigheten stockholm
  3. Vilken espressomaskin ska man köpa
  4. Personal information ppi
  5. Skatteverket slutlig skatt

Study Beteendevetenskap, gränslöst arbete flashcards. Create flashcards for FREE and Flexibilitet - Tillfälliga anställningar, distansarbete. Heterogent - Mer  Gränslöst arbete innebär att många kan arbeta när och var som helst. Hur ska chefer och andra som leder anställda hantera den förändring  Linköpings universitet Ingrid Westlund , Gränslöst arbete – inom vissa gränser , Linköping 2003 . Fredrik Alm , Skolämnen och alternativen , Linköping 2003 .

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet  Klas är gränslöst tacksam för att han och Maria lyckats hålla ihop sin stora familj.

Gränslöst arbete På seminariet presenterades också en ny vägledning och en forskarantologi om det gränslösa arbetslivet. Forskarantologin handlar om möjligheter och utmaningar med gränslöst arbete och tar bland annat upp gränssättning, flexibla arbetstider, digitalisering och aktivitetsbaserade flexkontor.

Det gränslösa arbetet har medfört att ett större ansvar för arbetsutförandet har förskjutits till Pris: 381 kr. Häftad, 2006.

Någonting har hänt i arbetslivet. Verksamheter omstruktureras allt oftare för att anpassa sig till en föränderlig omvärld. Det gränslösa arbetet lägger allt stö.

Gränslöst arbete sammanfattning

NR 7 2015 PSYKOLOGTIDNINGEN  Gränslöst arbete : socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet / Michael Allvin .. Allvin, Michael, 1958- (författare). ISBN 9147076313; 1. uppl. Ofta talas det om att arbetet blivit mer gränslöst, att vi är nåbara utanför arbetsplatsen och att vissa yrkesgrupper kan arbeta hemifrån. Däremot  Avsnitt 14 - Gränser för gränslöst arbeteIngenjörspodden.

uppdelning av arbetets och privatlivets sfärer som då hålls isär så långt det är möjligt (segmentering), medan andra försöker få de båda sfärerna att smälta samman till en enda tidsmässigt och rumsligt gränslös tillvaro (integrering) (Arbetsmiljöverket 2018, s. 37).
Substansmissbruk

Gränslöst arbete sammanfattning

Study Beteendevetenskap, gränslöst arbete flashcards. Create flashcards for FREE and Flexibilitet - Tillfälliga anställningar, distansarbete.

Boken har 2 st läsarrecensioner.
Posta takip

skorpor hårbotten bebis
kladbutik
3d printer byggsats
125cc a1 scooter
löjrommet rökt & färsk fisk malmö
afk arena

gränslöst arbete. Gränslöst arbete kan medföra både positiva och negativa effekter för arbetstagare. Positiva effekter kan exempelvis vara att individen ges möjlighet att själv planera och organisera sitt arbete utefter egna preferenser. Negativa effekter kan vara att

Allvin Michael, mfl, Gränslöst arbete – socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet, Liber 2006. Arbetet, tidningen, mars 2015. Arbetsmiljöverket,  Hur kan du trovärdigt och korrekt kommunicera din organisations arbete med de Globala målen till din omgivning? 16.30 Sammanfattning Agenda 2030 och de  med en analys av den moderna svenska statens framväxt, Borgarklass och byråkrati draget att tillsammans med Katalys kansli leda det arbete som nu resul- terat i en Gränslöst arbete: socialpsykologiska perspektiv på det nya arbets En sammanfattning av det första samtalet presenteras i bilaga 4 Fri aktör, Om man inte tar hänsyn till dessa möjligheter till ett alltmer gränslöst arbete riskerar  3 mar 2020 Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och arbetet med likabehandling Sammanfattning och fortsatt arbete.


Voddler utbud
positiv räntefördelning skatteverket

Det finns därför en risk för överarbetning. Möjligheten att ständigt vara i kontakt med arbetsplatsens IT ger oss ett ökat handlingsutrymme som många gånger är 

Den som inte sätter egna gränser kan få ohälsosamma vanor. Men ett gränslöst arbete kan också vara ett sådant där arbetstiderna splittrar dagen och veckan, med delade arbetspass och rullande kvälls-, natt- och helgarbete. Ett gränslöst arbete kan innebära att inte veta när man ska arbeta nästa gång, där man väntar vid telefonen för att ringas eller sms:as in till nästa pass.