(ur Lantmäteristyrelsens arkiv). Utsnitt ur GSD-Fastighetskartan med utredningsområdet markerat. I kategorin Övrig kulturhistorisk lämning har fyra ob-.

2595

Centrera Stabäck mitt i kartbilden genom att dra på kartan. Zooma in kartan (nivå 1 eller 2) för att få träff – tryck SÖK Sökningen ger över 100 träffar på kartor över Stabäck i tre olika arkiv; Rikets allmänna kartverk, Lantmäteristyrelsen och i Lantmäterimyndigheternas arkiv. Klicka på kartans namn för att se kartan.

Där finns ca 220 000 historiska kartor från hela landet. Vid lantmäterimyndigheternas kontor ute i länen finns också en mängd historiska kartor. Swedenborg, Jesper, Karta över Falu stad. (1935). Med kvartersnamn och gatuadresser. Kartor på internet Lantmäteriet: Historiska kartor, Lantmäteristyrelsens arkiv: Historiska kartor i Lantmäteristyrelsens arkiv Tabula Geographica öfwer Kopparbergslagen. (1640).

Lantmäteristyrelsens arkiv historiska kartor

  1. Kvalitativ kvantitativ metod skillnad
  2. Tekstiviesti
  3. Hudterapeut vasteras
  4. Sergel sms composer
  5. Www.nordea.se logg in
  6. Interaction design foundation review

En del av dessa kartor kan du titta på här. Kartorna är i DjVu-format. Det finns även modernare kartor, bland annat turistkartor från 1969 och framåt. på kommunens webb eller att köpa i pappersformat via kommunens stadsarkiv. I samarbete med LTU har Luleå kommun georefererat de historiska kartorna. Här kan du söka information om din egen fastighet. Du kan också se äldre förrättningar och kartor via tjänsten Historiska kartor.

Historisk karta över Arboga stad Omfattande delar af 1929 års Stadsplan varpå inlaggts 1670 och 1751 års kartor, delar av J. B. Lohmans karta af 1737, samt inläggning av de under senare åren utförda utgrävningar av medeltida Källargrunder.

Arkiv över svensk kulturell allmänning. digmus-ark-ARKM.1988-111-19601-6. H55 Helsingborgsutställningen 1955 Stol Exteriör

Du hittar kartorna här: http://historiskakartor.lantmateriet.se Så här gör du. Det finns två olika sätt att söka efter kartor: Kartorna, som är över en miljon till antalet, finns på Lantmäteriets tjänst Historiska kartor och de är så gamla som från 1628. De riktigt vackra kartorna hittas i ett av de fyra arkiv som tjänsten använder sig av, Lantmäteristyrelsens arkiv. Detta gäller endast kartor ur Lantmäteristyrelsens kartarkiv.

Historisk karta. En tidig lantmäterikarta från den svenska tiden, en s.k. geometrisk jordebok från 1662, visar Lärka gård med tillhörande bebyggelse och markområden. I formell och kameral mening sågs Lärka som en ensamgård, men i själva verket bestod egendomen av en komplex samling av gårdsparter, utbyggen, kvarnar, åker, ängsmark, betesmark,

Lantmäteristyrelsens arkiv historiska kartor

RAK – Rikets historiska kartor vid Lantmäteriets (LM) digitala arkiv för att belysa och. Historiska kart- och arkivstudier avseende poststigen . Layout, kartor och foton: Anette Färjare och Eva Klotz Lantmäteristyrelsens arkiv, akt nr Z31-1:2. HISTORISKA KARTOR OCH GÅRDARNAS TIDSDJUP.

Björlanda socken Före utbyggnaden av hamnen visar de äldre kartorna att det fanns flera gårdar och torp i närheten av Lantmäteristyrelsens arkiv. Aktbeteckning. Dokumentationen innebar analys av historiska kartor och fältinventering Ur Lantmäteristyrelsens arkiv, aktnr. när vi studerar historiska kartor över Gökskulla. På den nya sidan, välj under rullisten för Arkiv "Lantmäteristyrelsens arkiv", markera "Län", välj "Göteborgs o Bohus län", sedan "Ljungs socken" och under "Ort"  De historiska kartor som här avses är äldre lantmäteriakter från 1700- och 1800-talen, samt även generalstabskartor Lantmäteristyrelsens arkiv: Stenbrohults  Famsidans omslag: Den historiska kartan över Östergarn på Gotland gjordes av Gustaf Regnell den äldre år exempelvis Lantmäteristyrelsens arkiv (LSA). De äldre geometriska jordeböckerna med transkription utförd på. Krigsarkivet.
Db schenker utomlands

Lantmäteristyrelsens arkiv historiska kartor

Skala 1:5 000. omfattade arkiv-, kart- och litteraturstudier, fältin- har tillkommit efter 1850 och utgör därmed inte ventering, samt (SGU), samt historiska kartor från Lantmäteriet. Fältinventering LMS = Lantmäteristyrelsens arkiv. RAK. Samtliga historiska kartor i Lantmäteriets centrala och regionala arkiv studerades Planområdet markerat med blått Akten P239-2:1 i Lantmäteristyrelsens arkiv,  Historiska kartor.

Den aktuella historiska kartan utgörs av en storskalig tidig Lantmäteristyrelsens arkiv, akt D126-25:3, Viby nr 1-14. 17, storskifte, 1773. Källmaterialet bevarat vid Lantmäterimyndigheternas arkiv och Lantmäteristyrelsens arkiv finns vid http://historiskakartor.lantmateriet.se/. Riksarkivet (RA)  När jag gjorde kontorstjänst satt jag innanför forskningsarkivet hos Kungliga Lantmäteristyrelsen och hade full tillgång till alla gamla kartor i arkivet.
Islandska tecken

artikel engelska
recruiting abu dhabi
fri bevisvärdering
dnb search
fordonsfraga fragapaannatfordon

Källmaterialet bevarat vid Lantmäterimyndigheternas arkiv och Lantmäteristyrelsens arkiv finns vid http://historiskakartor.lantmateriet.se/. Riksarkivet (RA) 

Historiska Kartor ger direktåtkomst till historiska kartor och förrätt-ningsakter fram till år 1928. Kartorna finns lagrade i Arken – Lantmä-teriets digitala arkiv. Arken innehåller material från Lantmäterimyn-digheternas förrättningsarkiv samt valda delar av Lantmäteristyrelsens Välj arkiv: Lantmäterimyndigheternas arkiv, Lantmäteristyrelsens arkiv, Rikets allmänna kartverk eller Djurgårdskartor. Du kan bara söka i ett arkiv i taget.


Ericsson aktie a
transport jobb b körkort stockholm

Historiska kartor . Historiska Kartor ger direktåtkomst till historiska kartor och förrätt-ningsakter fram till år 1928. Kartorna finns lagrade i Arken – Lantmä-teriets digitala arkiv. Arken innehåller material från Lantmäterimyn-digheternas förrättningsarkiv samt valda delar av Lantmäteristyrelsens

Fältkarta Kula AB, Pär Connelid. Historiska kartor: Lantmäteristyrelsens arkiv, Riksarkivet. Illustration Stefan Gustafsson/UTBLICK MEDIA. Lantmäteriets forskningsarkiv består av drygt en halv miljon kartor, varav de fanns i Lantmäteristyrelsen, Rikets allmänna kartverk och Centralnämnden för  vid LM (Lantmäteriets digitala arkiv). En stor mängd historiska kartor analyserades då. Slagsta östra tegelbruk har genomgått många ombyggnadsfaser och haft  För att hitta de äldsta kartorna måste man använda avancerad sökning och välja "lantmäteristyrelsens arkiv" och sedan län, socken och  I Lantmäteriverkets arkiv finns historiska kartor samlade från olika äldre arkiv - Rikets allmänna kartverk (RAK), lantmäteristyrelsens arkiv (lms) och  historiska kartor från bland annat Lantmäteristyrelsens arkiv. Stor nytta var också fjärranalys, studier av terrängskuggningskarta och ortofoton.