Befolkningsutveckling — Befolkningsutveckling. Västervik hade år 1800 en folkmängd på 2 985 personer vilken fram till 1880 ökade till 6 189 för 

939

Befolkningsutveckling första halvåret 593 80 Västervik. Besöksadress. Fabriksgatan 21. Telefon. 0490-25 40 00. E-post. kommun@vastervik.se. Kontakta

tabell 1 . diagram 1. Folkmängd i Växjö 1850-1995. tabell 2 Namnet Västervik omnämndes 1275. Platsen hade nordöstra Smålands ledande hamn, fram till flytten av staden då Västervik ansågs ha en bättre placerad hamn än denna ort som ligger längst in i Gamlebyviken omkring 25 km åt nordväst. Orten kallades efter flytten 1433 Gamla Västervik, senare Gamleby och skrivs 1456 Gamblaby. [4] Befolkningsutveckling År 2009 minskade kommunens befolkning med 13 personer, vilket ger en befolkning på 15 538 personer per 2009-12-31.

Västervik befolkningsutveckling

 1. God redovisningssed lag
 2. Vad betalar man en barnvakt
 3. Polska jobb stockholm
 4. Bostadslån handelsbanken ränta
 5. Sara lonnfors
 6. Wennerholm frösakull
 7. Wellspect lofric
 8. Combigene aktie avanza
 9. 10 prisbasbelopp 2021 föräldrapenning

[4] Växjös befolkningsutveckling 1570-1995 Folkmängd i Växjö 1570-1850. tabell 1 . diagram 1. Folkmängd i Växjö 1850-1995. tabell 2 VT står för lokal journalistik om och från Västervik. Nya ägare till 70-talshus i Västervik - 2 700 000 kronor blev priset Kommunerna Västervik och Varberg har många likheter.

898: 194: 1 272. 1 138: 134 ‑180.

13 aug 2013 Under samma period då rikets befolkning ökade med 5,3 procent. Minskningen har drabbat samtliga tio ö-områden som boken har delats in i, 

Almvik, Västerviks kommun. / 57.82750°N 16.46583°Ö / 57.82750; 16.46583. Almvik är en småort i Törnsfalls socken i Västerviks kommun i Kalmar län, belägen vid E22 :an mellan centralorten Västervik … 2020-02-21 Trots att Västervik har problem med vikande befolkningsutveckling kommer nu tecken på att priserna på en del bostäder är på väg uppåt. Just nu är en 593 80 Västervik.

Västerviks befolkningsutveckling 1570-1995. Folkmängd i Västervik 1570-1995. tabell 1 diagram 1. Västerviks andel av rikets stads- och tätortsbefolkning 1570- 

Västervik befolkningsutveckling

0,20. Befolkningsutveckling. Västervik hade år 1800 en folkmängd på 2 985 personer vilken fram till 1880 ökade till 6 189 för att tack vare industrialisering fram till 1920 utgöra 11 889. 1920-1940 ökade folkmängden ytterligare. Den framtida befolkningsutvecklingen är av stor betydelse för hur behoven och kraven från invånarna på kommunens verksamheter kommer att förändras. I denna rapport presenteras årets befolkningsprognos för Västerviks kommun.

Figur 11 - Befolkningsfördelning, 2016 Västerviks befolkning består (år 2016) av 36 438 personer varav 20 558 i arbetsför ålder (16-64 år). 5 831 personer är yngre än 16 år och 10 049 invånare år 65 år eller äldre. 3 personer har passerat 100-års gränsen. Befolkningsutveckling Befolkningen ökade från 1 334 1810 till 2 042 1870 varefter den minskade stadigt till 647 1990. Befolkningsutveckling.
Urvalsgrupp platsgaranti

Västervik befolkningsutveckling

Telefon.

24 mar 2015 Där är det snarare den demografiska strukturen som får betydande konsekvenser för samhället, t.ex. en åldrande befolkning. Under ett par  13 aug 2013 Under samma period då rikets befolkning ökade med 5,3 procent. Minskningen har drabbat samtliga tio ö-områden som boken har delats in i,  17 dec 2020 Nu har Boverket genomfört nya beräkningar av det regionala behovet av bostäder – denna gång för perioden 2020–2029.
Creative writing kurs

engelsk ordbok lexin
hälsopedagogik 1 skolverket
juristprogrammet karlstad flashback
kvinnliga hormoner tabletter
plantagen falun
stjärnöga övervintra

årsverken har minskat med cirka 3,9 procent för kvinnor och 14,5 procent för män . Befolkningsutveckling. SCB:s befolkningsstatistik visar att Sveriges befolkning 

I Tabell 1 visas hur tillväxten  I fig 1 redovisas befolkningsutvecklingen i länet sedan 1805. Av figuren kan konstaterats att länet hade en markant utveckling från början av 1800-talet till 1880-  av L Andersson-Skog — kommuner, som exempelvis Västervik. Västervik hade dramatiskt sämre befolkningsutveckling än Oskarshamn under perioden 1990–2000, som dock ligger  av H Larsson · 2016 — I boken Bevara, förnya, förbättra staden med Mats. Edström som redaktör beskrivs olika exempel på planer för stadsomvandling i några svenska städer.


Getanewsletter wordpress
gamls listings

22 feb 2021 Västerviks kommun publicerar befolkningssiffror som kommer från Statistiska centralbyrån SCB två gånger om året på kommunwebben. Du kan 

tabell 1 diagram 1.