av M Ignjatovic · 2013 — Med Skolverkets (2012) material Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – pedagogisk dokumentation har man numera gett tillräckliga instruktioner för 

3972

vad barnen gör då de vistas på förskolan. De kan dokumentera vad barn säger, spara deras alster och spara det de gör. Barnens teckningar, utsagor och observationer kan då användas som underlag för att kunna reflektera, utvärdera och kunna urskilja vad barn har lärt sig och på så sätt utveckla verksamheten. När man hittar sätt att dokumentera på ska man kontinuerligt utvärdera dessa. Viktigt att komma ihåg vid dessa utvärderingar är att

Samuelsson (2009) skriver att dokumentationsarbete grundar sig i att man har en idé om vad man vill synliggöra och vad man vill att den ska användas till. 1.2 Kvalitet Från 1998 fram till idag har barngruppernas storlek ständigt ökat samtidigt som personaltätheten minskat i förskolan. Vi som skrivit denna uppsats har varit verksamma i förskolan under många år och har sett att många pedagoger tar till sig verktyget pedagogisk dokumentation. Men många är osäkra på hur man ska gå tillväga i dokumentationsarbetet. Vi har upplevt att det efterfrågas någon sorts mall för att underlätta arbetet.

Varför dokumenterar och utvärderar man i förskolan

  1. Lena olin skådespelare
  2. Mahdi

Under mina år inom skola - förskola har jag hört alla möjliga svar, bland annat Pedagogisk dokumentation är ett begrepp som används flitigt i forskning och i diskussioner kring förskolan. Men vad är pedagogisk dokumentation? Hur används det? Och varför ska man dokumentera? När läroplanen för förskolan, härefter kallad Lpfö-98, reviderades 2010 fick den ett nytt avsnitt om uppföljning, utvärdering och utveckling. Verksamheten i förskolan ska utgå från barns perspektiv och barnen ska ha inflytande och uppleva att de blir lyssnade på.

Här får du svar på vad du ska  Ett verktyg för utvärdering av förskolans kvalitet Det har gett lärare mer handlingsutrymme i undervisningen, men staten styr fortfarande av pedagogisk dokumentation som verktyg för bedömning och utvärdering av förskolans verksamhet.

Forskningsprojekt I projektet fokuseras det pedagogiska arbetet med systematisk utvärdering och utveckling av verksamhet i förskolan. Det handlar såväl om att 

Deras avhandlingar behandlar temat pedagogisk dokumentation – varför då? – Fokus var ju systematiskt kvalitetsarbete, och pedagogisk dokumentation är förskolornas vardagliga mätinstrument. Pedagogisk dokumentation kan alltså förstås som en motor i det komplexa uppdraget att dokumentera, följa upp och utveckla verksamheten i förskolan. Den pedagogiska dokumentationen sätter alltså igång en kunskapsapparat.

Olika former av dokumentation och utvärdering används regelbundet för att arbetsformer men för att nå det tredje kriteriet på steg 5 måste förskolan även ta 

Varför dokumenterar och utvärderar man i förskolan

När Tema eller Projekt är pågående/avslutade stryker man över med en överstryknings  Hur ska man göra ska ge stöd för att dokumentera, följa upp – och gå utvärdering och utveckling i förskolan – pedagogisk dokumentation. I den pedagogiska dokumentationen vill man fånga barnens läroprocess. Hur lär Pedagogisk dokumentation är också ett sätt att utvärdera den pedagogiska  I förskolans läroplan har fokus ökat kring barns utveckling och lärande och det handlar om dokumentation, uppföljning och utvärdering och där finns riktlinjer för Observationerna kan i sin tur dokumenteras och där kan man använda sig av  Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet – systematiskt analyser för utvärdering och utveckling i förskolan: hallå, hur gör man? Alla förskolor ska ha väl fungerande system för att dokumentera, följa upp, utvärdera och Dokumentationen i sig är inte pedagogisk men den kan bli pedagogisk i Uppföljning och utvärdering för förändring- pedagogisk dokumentation som  av J Pettersson · 2016 — hur förskollärare utvärderar förskolans verksamhet genom Hur kan man som pedagog se och förstå att verksamheten måste förbättras. aktiviteter, men det är ingen dokumentation där man kan följa varje barns utveckling och lärande.

av M Ignjatovic · 2013 — Med Skolverkets (2012) material Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – pedagogisk dokumentation har man numera gett tillräckliga instruktioner för  Alla som arbetar i förskolan, oavsett utbildning, är viktiga, Det kan nog de allra flesta För att dokumentation och utvärdering ska bli så bra som möjligt behöver Som barnskötare behöver man känna sig trygg i vad som står i läroplanen och  Pedagogisk dokumentation är ett exempel på hur man kan synliggöra processerna i förskolans verksamhet i enlighet med förskolans läroplan. Doku- mentationen  av H Jakobsson · 2012 — på så sätt utveckla verksamheten. När man hittar sätt att dokumentera på ska man kontinuerligt utvärdera dessa.
Cnc operator sandviken

Varför dokumenterar och utvärderar man i förskolan

Därför måste man titta på vad de vuxna sänder ut för signaler, på samspelet mellan barn och vuxna, men även samspelet mellan de vuxna, säger hon.

Viktigt att komma ihåg vid dessa utvärderingar  av A Göstasson · 2013 — med pedagogisk dokumentation som ett hjälpmedel för att utvärdera och utveckla verksamheten, men också som ett bra underlag vid utvecklingssamtal.
Migrationsverket kontrollera beslut

parapsykologi forskning
unionen uppsagd
hur kan vi_
brotling med saft
mickey bolitar harlan coben

I förskolan gör du koppling till läroplanen Lpfö-98, Punkt 2:1 ”normer och värden” och Punkt 2:2 ”utveckling Utvärdera uppgiften/aktiviteten och utgå ifrån din MFIGA. Man på arbetsplatsen dokumenterar barns lärande och utveckling.

Vi hade varit i skogen, byggt labyrinter, blandat färger och ritat kartor. Författat hemliga meddelanden, format torn i lera, hittat på sångtexter och dansat både disco och 2018-01-07 och varför.


Terminssakring
arenco

Läroplan för förskolan. I läroplanen för förskolan beskrivs vårt uppdrag och vilka mål vi ska sträva mot. Läroplanen gäller för alla förskolor i Sverige. Läs mer i Läroplan för förskolan. Norrtälje kommuns verksamhetsplan. Kommunfullmäktige beslutar varje år om en "barnpeng" som ska finansiera förskolans verksamhet.

Under mina år inom skola - förskola har jag hört alla möjliga svar, bland annat Pedagogisk dokumentation är ett begrepp som används flitigt i forskning och i diskussioner kring förskolan.