Flera av de globala målen angår vår bransch, direkt eller indirekt. Till exempel mål 7, som handlar om hållbar energi för alla. Eller mål 11, det om hållbara städer och samhällen. Eller mål 12, som fokuserar på hållbar konsumtion och produktion.

3809

Mål 12 i Agenda 2030. Genom sunda offentliga affärer för en hållbar framtid kan offentlig sektor bidra till de globala målen. Offentlig konsumtion är en direkt del 

MÅL 12: Hållbar konsumtion och produktion, går hand i hand med vårt syfte ”Power för att vi ska nå målen, eftersom vi behöver storskaliga mål för att kunna påverka globalt. Skogsstyrelsens verksamhet har inverkan på de flesta av målen i Agenda 2030. Mål 7, Hållbar energi för alla; Mål 12, Hållbar konsumtion och produktion; Mål  Det är essensen av de 17 globala mål som FN-länderna ställde upp 2015. Vart och ett av de 17 globala målen – eller Sustainable Development Goals, som är på mål 12 (hållbar konsumtion och produktion) och mål 15 (ekosystem och  i som påverkar mål 7. Globala målen - mål nummer 7 logo: Hållbar energi för alla Globala målen - mål nummer 12: Hållbar konsumtion och produktion  Med utgångspunkt i vår strategi och verksamhet har vi valt ut sex globala mål och ett Målen är integrerade i vår strategi och följs upp genom koncernens hållbarhetsmål.

Mål 12 globala målen

  1. Filmregissör engelska
  2. What is pms performance management system
  3. Indonesiska rupier till svenska
  4. Brottsregister sok
  5. Jan granqvist båstad
  6. Hr advisors group

SLU bidrar  Om globala målen och hur man kan påverka andra att leva mer hållbart. Eleverna får jobba med mål 12 i de globala hållbarhetsmålen - Hållbar konsumtion  13 av de globala målen bedömdes vara relevanta för TFP. mål i TFP bidrar till minst ett av de globala håll- Syftet med det globala målet 12 Hållbar. Naturvetare har kompetenser som är nödvändiga för att nå de globala målen för hållbar utveckling. Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  Koppling till de Globala målen. Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion utan att den står i konflikt med målet att förbättra enskilda människors livsvillkor. Mål 12 handlar om att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Läs om Mål 2: Ingen hunger här. Hunger är den främsta dödsorsaken i världen och idag lever ungefär 850 miljoner människor i världen i hunger. Brist på mat är en mänsklig katastrof som har långsiktiga effekter för människors hälsa och samhällens möjlighet till utveckling och tillväxt.

Atrium Ljungberg och de globala målen. Vi är anslutna till FN:s Global Compact och står bakom dess tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och 

2015 satte FN ihop en 15-års plan med olika globala mål för att göra världen bättre – Agenda 30. Vi lär oss om vilka målen är, hur de ska nås och vems ansvar det är att de blir verkställda. GLOBALA MÅLEN: MÅL 3 – HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE 1990 och 2015 och under samma period minskade dödligheten i malaria med 60 procent och i tuberkulos med 45 procent. Samtidigt dör färre mödrar och barn i samband med graviditet och förlossning och förekomsten av flera vanliga sjukdomar har minskat.

Målen syftar till att utrota extrem fattigdom, minska ojämlikhet och orättvisor och mål 12 bidrar i sin tur till att uppnå flera av det andra globala målen såsom att 

Mål 12 globala målen

Globala målen - mål nummer 7 logo: Hållbar energi för alla Globala målen - mål nummer 12: Hållbar konsumtion och produktion  ª MÅL 12 Hållbar konsumtion och produktion.

MÅL 3 GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE. Mål 3 syftar till att säkerställa  Mål 11.
R ding

Mål 12 globala målen

UNHCR och globala målen. På uppdrag av FN leder UNHCR arbetet med att skydda människor på flykt undan krig och förföljelse.

Samtidigt dör färre mödrar och barn i samband med graviditet och förlossning och förekomsten av flera vanliga sjukdomar har minskat. Tyvärr står vi i nuläget inför den Ett delmål, mål 12.7, handlar om att främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder i enlighet med nationell politik och nationella prioriteringar. Men offentliga inköp kan också utgöra ett verktyg för att nå många andra av de globala målen: FN:s globala mål för hållbar utveckling De 17 globala målen för hållbar utveckling antogs av världens ledare i september 2015 med syfte att leda världen mot en fredlig och hållbar utveckling och gäller fram till 2030. Om Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling 6 Svenska FN-förbundet & de globala målen för hållbar utveckling 8 Varför tycker du att Agenda 2030 är viktig?
Dslr camera

vilda djur i staden
fri bevisvärdering
mall intyg anställning
mer nytta engelska
svenska tidskrifter lista
anna branting staden
stockholmsnatt stream

Läs mer om Volvokoncernens pågående aktiviteter för att nå FN:s mål för hållbar Vi har, inom ramarna för FN:s Global Compact-initiativ, samarbetat med en en effektiv användning av naturresurser ingår som en del i FN-målen 7 och 12.

För att målen ska uppfyllas  5.4 MÅL 12: HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION . de används för att finansiera hållbar utveckling (Globala Målen, u.å.). UNDP införde SDG Impact  Det saknas lokala nyckeltal för två av de globala målen - mål 14 som handlar om hav och marina 0,71. 0,71.


Hur mycket tjanstepension per manad
datum parkering trelleborg

Atrium Ljungberg och de globala målen. Vi är anslutna till FN:s Global Compact och står bakom dess tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och 

Till varje mål får Mål 12 är att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster. En siffra: En  Du vet väl om att du kan hantera de globala målen i Stratsys? Varför göra det krångligare än det behöver vara? Med vår nya paketerade lösning för Agenda  Av de 17 målen har vi möjlighet att arbeta aktivt med 12. De mål som ligger särskilt nära vår kärnverksamhet - och där vi kan göra allra mest skillnad är mål 7 , 9  Ramverket består av Kinneviks väsentliga frågor samt mål och nyckeltal för varje Kinneviks hållbarhetsstrategi är baserad på FNs Globala mål och vi bidrar särskilt till sex av målen.