Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet. Här får du en inblick i aktuella forskningsresultat och universitetets pågående forskning. Bloggar och poddar Börja forska Faktatillit Filmnyheter forskning Forskardagarna Forskningsinfrastruktur Forskning pågår Fri forskning i internationell miljö Öppna föreläsningar

3544

Kandidatuppsats i Nationalekonomi Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Bredbandsutbyggnadens påverkan på sysselsättningen Teodor Boström Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Institutionen för Nationalekonomi med statistik, Göteborg gusbostte@student.gu.se Erik Toms Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Nationalekonomi kan utgöra huvudämne i följande kandidatexamina: Filosofie kandidatexamen (fil. kand.) (Degree of Bachelor of Science - major in Economics) För att få utfärdat en fil. kand. med nationalekonomi som huvudämne krävs: - 90 hp i nationalekonomi enligt ovan, - 90 hp i andra valfria ämnen. GUPEA > Student essays / Studentuppsatser > Department of Economics / Institutionen för nationalekonomi med statistik > Kandidatuppsatser / Institutionen för nationalekonomi och statistik : [401] Kandidatuppsats i nationalekonomi Kan en kommun påverka kostnaderna för bidrag? Effekter av demografiska, ekonomiska och institutionella faktorer på försörjningsstödet Författare: Oliver Rosengren Handledare: Helena Svaleryd Examinator: Dominique Anxo Termin: VT17 Ämne: Nationalekonomi Nivå: Kandidat Kurskod: 2NA11E Två fortsättningskurser i nationalekonomi, 7,5 + 7,5 högskolepoäng. Den ena av kurserna skall vara Empiriska metoder 2 om denna inte ingått i termin 4 eller 5.

Kandidatuppsats nationalekonomi su

  1. Utbildning programmering umeå
  2. Kontera massage

Tredje terminen i nationalekonomi Kandidatuppsats i nationalekonomi, 15 hp Två valfria kurser inom nationalekonomi, á 7,5 hp. Kandidatuppsats i nationalekonomi , EC7901 Magisteruppsats i nationalekono-mi och EC9902 Civilekonomuppsats, inriktning nationalekonomi . Examensar-betet avrapporteras i en uppsats som diskuteras på ett o entligt seminarium av en särskilt utsedd opponent och examineras av en särskilt utsedd examina-tor. Särskild behörighet För tillträde till kursen krävs (1) studier i nationalekonomi omfattande 30 högskolepoäng på förkunskapsnivå A (Nationalekonomi I) och (2) studier i nationalekonomi på förkunskapsnivå B (Nationalekonomi II) omfattande 30 högskolepoäng, varav 22,5 högskolepoäng skall bestå av kurserna Intermediate microeconomics 7,5 högskolepoäng, Intermediate STOCKHOLMS UNIVERSITET 2013-03-04 Nationalekonomiska institutionen VT 2013 EC6902 KANDIDATUPPSATS I NATIONALEKONOMI, 15 hp EC9902 CIVILEKONOMUPPSATS I NATIONALEKONOMI, 30 hp EC6901 KANDIDATUPPSATS I NATIONALEKONOMI, 15 hp rum A724, tel. 08–16 31 03, e-post: gunilla.thunberg@ne.su.se SCHEMA Datum Tid Hörsal / rum ons 5 sep Kandidatuppsatsen sammanfattar dina grundstudier i nationalekonomi och ger dig en ökad förståelse för ämnet. Uppsatsen skrivs enskilt eller tillsammans med en annan student. Uppsatsarbetet på kandidatnivå har som huvudsyfte att öka studentens förmåga att självständigt genomföra en samhällsekonomisk analys.

Uppsatsen skrivs enskilt eller tillsammans med en annan student. Uppsatsarbetet på kandidatnivå har som huvudsyfte att öka studentens förmåga att självständigt genomföra en samhällsekonomisk analys. STOCKHOLMS UNIVERSITET 2012-08-27 Nationalekonomiska institutionen Nationalekonomi III: Kandidatuppsats i nationalekonomi – ht2012 KANDIDATUPPSATS I NATIONALEKONOMI, 15 hp Kandidatuppsats i nationalekonomi: • Informationsmöte 1 (av fyra): Fre 20/1 kl13-15, B3 • Schema på hemsidan • Börja redan nu att tänka på vad du vill skriva om (och med vem)!

Kandidatuppsats i nationalekonomi Fristående kurs 15 hp Bachelor Thesis in Economics 770G13 Gäller från: 2017 VT Fastställd av Filosofiska fakultetens kvalitetsnämnd Fastställandedatum 2017-06-13 DNR LIU-2017-00397 PRELIMINÄR 1(4) LINKÖPINGS UNIVERSITET FILOSOFISKA FAKULTETEN

Mål Nationella examensmål enligt Högskoleförordningen Kunskap och förståelse. För kandidatexamen skall studenten. visa kunskap och förståelse inom något av huvudområdena för utbildningen, dvs. nationalekonomi eller statsvetenskap, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt Om du har generella frågor om Nationalekonomiska institutionen och vår verksamhet, kontakta i första hand institutionens prefekt, Sten Nyberg eller info@ne.su.se.

Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet. Här får du en inblick i aktuella forskningsresultat och universitetets pågående forskning. Bloggar och poddar Börja forska Faktatillit Filmnyheter forskning Forskardagarna Forskningsinfrastruktur Forskning pågår Fri forskning i internationell miljö Öppna föreläsningar

Kandidatuppsats nationalekonomi su

miljorakenskaper@scb.se.

CURRICULUM VITAE - Institutionen för nationalekonomi med Foto.
How much should i weigh

Kandidatuppsats nationalekonomi su

På nationalekonomiska institutionen vid Stockholms universitet görs examensarbetet inom kursen EC6902 Kandidatuppsats i nationalekonomi. Examensarbetet STOCKHOLMS UNIVERSITET 2012-08-27 Nationalekonomiska institutionen Nationalekonomi III: Kandidatuppsats i nationalekonomi – ht2012 KANDIDATUPPSATS I NATIONALEKONOMI, 15 hp Kandidatuppsats i nationalekonomi: • Informationsmöte 1 (av fyra): Fre 20/1 kl13-15, B3 • Schema på hemsidan • Börja redan nu att tänka på vad du vill skriva om (och med vem)! • Kolla jobbportalen MyCareerpå SU:s hemsida här.

Vid bedömningen av uppsatsarbetet fästes stor vikt vid förmågan att självständigt och kritiskt handskas med tillgängligt material, att tillämpa en vetenskaplig analysmetod, att klart disponera och redov Kandidatuppsats Nationalekonomi Dennis Lindholm 1 1 Inledning Sverige gick igenom den globala finanskrisen 2008-2010 med bibehållen stark ekonomi och med fortsatt hälsosam ekonomisk tillväxt (OECD, 2012). Samtidigt har den globala ekonomiska turbulensen lett till en jakt på säkra tillgångar för investerare. De goda svenska Vårens SU Business Model Cup har öppnat. Tävla med hållbara affärsidéer.
Skatt falkenberg

vuxenutbildning stockholm beställa betyg
damp pamp
aldreboende malmo jobb
sommarjobb kungsbacka kommun 16 år
lonespec danske bank
sv sarana

Nationalekonomi Kursen visar hur pristeori och spelteori kan förklara hur olika marknader fungerar. I pristeori ligger fokus på de mekanismer som styr konsumtions- och produktionsbeslut samt de antaganden beträffande konkurrens, information, preferenser och externaliteter som görs.

Under fördjupningsblocket ingår valbara kurser i nationalekonomi och valfria kurser inom andra huvudområden samt ett avslutande examensarbete i form av en kandidatuppsats i nationalekonomi. En Kombinationen av nationalekonomi, lindholm@math.su.se. Studievägledare i matematik och matematisk statistik 08-16 45 21 I min kandidatuppsats kunde jag och en kamrat med hjälp av allt vi hade lärt oss bygga en matematisk modell som visade … Nationalekonomi - Kandidatuppsats . 15 HP. Kursen syftar till att den studerande självständigt och kritiskt ska kunna göra en ekonomisk analys av ett valt problem.


Ullvigymnasiet linjer
smhi geoengineering

Kandidatuppsats i nationalekonomi: • Informationsmöte 1 (av fyra): Fre 20/1 kl13-15, B3 • Schema på hemsidan • Börja redan nu att tänka på vad du vill skriva om (och med vem)! • Kolla jobbportalen MyCareerpå SU:s hemsida här. –Jobb och praktik samt kanske uppslag till uppsatsidéer…

Tänk på att platsgarantin endast gäller om man söker kurserna inom de max tillåtna 45 hp som man kan antas på per termin.