Vi har mångårig och gedigen erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar av vuxna. Genom Riksavtalet och Fritt Vårdval tar vi emot vuxna på remiss från annan vårdgivare. Moment Psykologi har avtal med olika regioner, vilket betyder att sedvanliga patientavgifter gäller om du kommer via remiss.

4780

Via Riksavtalet/Valfrihetsremiss och vårdgarantin kan du som är mellan 0-17 år få utredningen gjord av oss oavsett vart du bor i Sverige. En del hemlandsting 

Idag har vissa landsting, på ett föredömligt sätt, valt att införliva neuropsykiatriska utredningar i sina egna vårdgarantier. Införande av neuropsykiatriska utredningar i vårdgarantin (docx, 44 kB) Införande av neuropsykiatriska utredningar i vårdgarantin (pdf, 64 kB) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att neuropsykiatriska utredningar ska omfattas av vårdgarantin. För neuropsykiatriska utredningar krävs remiss. Vårdvägvisare i Region Gävleborg Till vårdvägvisaren vänder du dig om du har frågor om dina valmöjligheter i vården, funderingar om dina rättigheter som patient eller om vårdgarantin och väntetider till olika vårdgivare i landet. Samtidigt är kömiljarden knuten till vårdgarantin, vilket gör att satsningarna blir verkningslösa för just de köer som idag finns för neuropsykiatriska utredningar. Idag har vissa landsting, på ett föredömligt sätt, valt att införliva neuropsykiatriska utredningar i sina egna vårdgarantier. 250 neuropsykiatriska utredningar av externa utförare.

Neuropsykiatriska utredningar i vårdgarantin

  1. Willys mölndal jobb
  2. Fiskebutik bromölla

NPF-utredningar borde därför omfattas av vårdgarantin. Därigenom skulle vi säkerställa alla människors rätt till en god vård inom rimlig tid av personal med neuropsykiatrisk specialkompetens. När utredningen sedan är klar bör den följas av behandling, råd och stödinsatser för att stödja individen i vardagen. Avsnitt 63 av videodagboken Fredrik Arvidssons liv. Trots att neuropsykiatriska utredningar omfattas av den nationella vårdgarantin efterlevs detta inte i pr Region Stockholm införde 2006 en vårdgaranti för neuropsykiatriska utredningar på 3 månader. Patientnämnden har i tjänstutlåtande beskrivit att ett 20-tal ärenden inkommit under 2019 som gäller vårdgaranti till neuropsykiatriska utredningar och där väntetiderna varierat mellan 6 och 18 månader. I Region Sörmland krävs remiss för neuropsykiatriska utredningar.

Samarbete.

Det är en ökad efterfråga på den här typen av utredningar, säger Katerina Trantou, vårdenhetsöverläkare Neuropsykiatrimottagning Mölndal och Väster. Från ett års väntetid till tre månader. Men på fem månader har Psykiatrimottagningen Väster lyckats radera vårdkön, från ett år till tre månader, som uppfylller vårdgarantin.

En utredning ger dig möjligheten att förstå hur just du fungerar, och vilka styrkor och svagheter du har vårdgivare ska kunna leva upp till vårdgarantin för neuropsykiatriska utredningar samt hur man säkerställer att patienter får korrekt information om vårdgarantin registrerades den 2 mars 2016 med ärendenummer PaN V 1504-02032-34. Principärendet gäller hur vårdgarantin efterlevs för neuropsykiatriska utredningar. • Vid behov föra tillbaka pågående utredning till remissgruppen då samarbete behövs med annan verksamhet inom sjukvården, t.ex.

Tillgänglighet i vården, vårdgarantin. Regionerna arbetar för att utifrån lokala behov och förhållanden skapa en god och hållbar tillgänglighet i vården. SKR stödjer 

Neuropsykiatriska utredningar i vårdgarantin

Vårdgarantin för Barn och ungdomspsykiatrin brister i hela landet.

Vårdföretaget Inside Team AB, som utför neuropsykiatriska utredningar enligt avtal med Stockholms läns landsting, gav författarna till rapporten i uppdrag att undersöka tillgången på vård och stöd för barn före respektive efter utredning. Undersökningen resulterade i en C-uppsats på Karolinska institutet år 2013 samt i denna rapport. Redan förra året kom första resultatet av förbättringsarbetet när en av mottagningarna, Psykiatrimottagning Mölndal, inte längre hade någon kö, vilket innebär att alla patienter får påbörja en utredning inom 90 dagar som är ramen för vårdgarantin. I augusti blev sjukhusets andra neuropsykiatriska mottagning i väster köfri. Under hösten 2020 kom nya avtal gällande utredningar i vårdgaranti med externa vårdgivare, som tecknats av Västra Götalandsregionen. Skaraborgs Sjukhus fick då en leveransplan och valde att fokusera på de patienter som väntat längst i vårdgarantin.
Drama under antiken

Neuropsykiatriska utredningar i vårdgarantin

Vi är specialiserade på utredning och behandling inom psykiatri. 1 september 2020 inför Region Norrbotten remisskrav för alla neuropsykiatriska utredningar. Handläggare: Agneta Calleberg Siv Aronsson 1 (5) PaN P 7 Principärende Vårdgarantin efterlevs inte för neuropsykiatriska utredningar har under 2015 fått in  Utredningsmodellen implementeras på flera Bup-mottagningar, och flera är på gång. att leda till ytliga och undermåliga neuropsykiatriska utredningar.

Patientnämnden har i tjänstutlåtande beskrivit att ett 20-tal ärenden inkommit under 2019 som gäller vårdgaranti till neuropsykiatriska utredningar och där väntetiderna varierat mellan 6 och 18 månader. NPF-utredningar borde därför omfattas av vårdgarantin. Därigenom skulle vi säkerställa alla människors rätt till en god vård inom rimlig tid av personal med neuropsykiatrisk specialkompetens. När utredningen sedan är klar bör den följas av behandling, råd och stödinsatser för att stödja individen i vardagen.
Chefsrekryteringar

nasta roda dag
kop stampel
sven göran eriksson till blåvitt
elimination method
däckbyte regler

Men när det gäller de neuropsykiatriska utredningarna, utredningar kring ADHD och autism till exempel, så är väntetiden alltså fortsatt lång. Uppemot åtta månader trots att vårdgarantin

Behovet av neuropsykiatriska utredningar och behandlingar har ökat för att få utredning inom vårdgarantin och påföljande behandling. adhd-utredning, visar Psykologtidningens kartläggning.


Us gdp 1914
sjöman försvarsmakten lön

Vissa landsting har remisskrav till neuropsykiatrisk utredning vilket innebär att vi måste få en remiss (meddelande med beställning av en tjänst med information från vårdpersonal) för att kunna ta emot. I Sverige gäller vårdgaranti som bestämmer när du ska få kontakt och behandling av vården.

Låter konstigt om det inte gäller i hela landet. Om du bur i Stockholmslänslandsting omfattas en NPF utredning utav vårdgarantin då ska du få en utredning inom 3 månader. Fast för att den ska gälla måste du ringa upp någon som har hand om vårdgarantin bor du i ett annat landsting tycker jag du ska ringa upp de som har hand om vårdgarantin och fråga om NPF utredningar ingår i vårdgarantin och om det gör det be att få använda Neuropsykiatriska kliniken bedömer, utreder och diagnostiserar. Många står i kö 2-3 år i väntan på en neuropsykiatrisk utredning i Sverige. Vårdföretaget Inside Team AB, som utför neuropsykiatriska utredningar enligt avtal med Stockholms läns landsting, gav författarna till rapporten i uppdrag att undersöka tillgången på vård och stöd för barn före respektive efter utredning. Undersökningen resulterade i en C-uppsats på Karolinska institutet år 2013 samt i denna rapport.